Cookies

Termín „cookie“ označuje cookie soubory a další podobné nástroje, jejichž používání je právně regulováno směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o soukromí a elektronických komunikacích, ve znění pozdějších změn a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.

Cookie je malý soubor, který obsahuje informace zaznamenané a uložené na počítači, tabletu či smartphone, jež se používají pro přístup na internetové stránky. Cookies obvykle obsahují název stránky, odkud pocházejí, trvání jejich uložení na zařízení a jejich specifické číslo.

Cookies se používají pro tyto účely:

Nastavení webové stránky dle preferencí uživatele a optimalizace používání internetových stránek

Personalizace zobrazovaného obsahu pro daného uživatele služby

Statistické účely, které vysvětlují, jak jsou internetové služby využívány uživateli, což posléze umožní vylepšení jejich uspořádání a obsahu

Udržení uživatelské relace (po přihlášení), což umožňuje obejití nutnosti opakovaného přihlašování na každé podstránce služby

Optimalizace reklamní a marketingové nabídky pro konkrétního uživatele internetové stránky

Druhy cookies

Existují tři hlavní druhy cookies: „relační cookies“, „trvalé (persistentní) cookies“ a „cookies třetích stran“.

Relační cookies jsou dočasné soubory uložené na počítači, tabletu či smartphone uživatele, dokud se uživatel neodhlásí z daných webových stránek, neodejde z nich anebo nezavře webový prohlížeč. Používají se k nabídce služeb, jež vyžadují verifikaci v rámci dané internetové stránky.

Trvalé (persistentní) cookies jsou uloženy v počítači, tabletu či smartphonu po dobu definovanou v parametrech těchto cookies anebo dokud je uživatel sám nesmaže. Používají se k zapamatování nastavení, jež si uživatel zvolil, a k personalizaci uživatelského prostředí stránek.

Cookies třetích stran umožňují sběr informací o tom, jak jsou jednotlivé internetové stránky používány, a pro nabídku specifického reklamního obsahu, jež bude upraven dle zájmů uživatelů.

Cookies vs. osobní údaje

Osobní údaje sbírané prostřednictví cookies jsou kódované, čímž je nežádoucím a nepověřeným osobám zabráněno v přístupu k nim. Sbírají se pro jediný účel, kterým je výkon určitých funkcí pro uživatele.

Úprava/smazání/deaktivace cookies

V souladu s platnou právní úpravou EU existuje možnost odmítnout používání cookies.

Online aplikace a formuláře

Internetové stránky nabízí různé možnosti, jak kontaktovat provozovatele. Kromě kontaktních formulářů jsou rovněž používány aplikační formuláře týkající se zaměstnání či spolupráce, informační formuláře, objednávky pro odběr bulletinu atd. K tomu, abyste mohli uvedené formuláře použít, je obvykle nutné poskytnout provozovateli vaše osobní údaje. Údaje, jež poskytnete v online formuláři, se sbírají, zpracovávají a používají výhradně v rámci a pro účely zpracování vašeho požadavku a pouze na základě vašeho výslovného souhlasu.