Formulář – ochrana osobních údajů

Souhlasím s podmínkami ochrany osobních údajů

Zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti ideas4u, s.r.o., Majdalenky 853/19, 638 00 Brno-Lesná (dále jen správce) a to:

  1. a) v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon
  2. b) za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb;
  3. c) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne přihlášení.
  4. d) jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti ides4u, s.r.o. učiněno písemně.
  5. e) po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.